„Epifania diabła” a teraźniejszość

Profesor Bogusław Wolniewicz napisał w roku 1992 artykuł „Epifania diabła”, zawarty w tomie pierwszym ‚Filozofii i wartości”. Czytamy tam m.in.:

„Istnieją zdarzenia i czyny, a także całe obszary życia i okresy dziejów, w których następuje niejako kondensacja zła.”

a w innymi miejscu:

„… w naturze ludzkiej kryją się całe złoża zła i czekają gotowe, by coś wydobyło je na powierzchnię…”

Teraz mamy ten czas, gdy całe złoża zła zostały wydobyte na powierzchnię.

1% podatku

Przypominamy o możliwości przekazania środków z 1% podatku na rzecz Fundacji „Katedra Bogusława Wolniewicza”:
Numer KRS: 0000 215 720
UWAGA: Należy wpisać cel szczegółowy: KATEDRA WOLNIEWICZA

Zmarł dr hab. Witold Mackiewicz

W dniu 17 lutego 2022 roku w wieku 80 lat zmarł dr hab. Witold Mackiewicz, wieloletni wykładowca Wydziału Filozofii i Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego, założyciel i redaktor naczelny „Edukacji Filozoficznej”, historyk filozofii, tłumacz, niestrudzony popularyzator idei filozoficznych. Prof. Bogusław Wolniewicz bardzo cenił prof. Witolda Mackiewicza. „Edukacja Filozoficzna” kierowana przez prof. W. Mackiewicza opublikowała kilkadziesiąt artykułów prof. B. Wolniewicza.

Zamieszczamy szkic autorstwa doc. dr. hab. Pawła Okołowskiego z Księgi pamiątkowej dla prof. Witolda Mackiewicza, „EF” 2016 Wydanie specjalne.

Zmarł Jarosław Marek Rymkiewicz

3 lutego zmarł prof. Jarosław Marek Rymkiewicz, poeta, dramaturg, eseista, myśliciel. Jego nazwisko niejednokrotnie było przywoływane w publikacjach prof. Bogusława Wolniewicza (chociażby w wywiadzie-rzece „Wolniewicz. Zdanie własne”, przeprowadzonym przez Tomasza Sommera), w tym między innymi następująca diagnoza J. M. Rymkiewicza:

Komunizm nie umarł, lecz jedynie mutuje„.