Seminarium Wolniewiczowskie – zjazd dziewiąty (zdalny)

Przypominamy, że w sobotę, 27 listopada o godz. 12.00, na kanale Katedry Bogusława Wolniewicza rozpoczyna się transmisja z dziewiątego zjazdu Seminarium Wolniewiczowskiego. Referat o tytule „Feminizm według Wolniewicza” wygłosi dr Michał Czarnecki.

Poniżej publikujemy główne tezy tego referatu i zapraszamy do udziału w dyskusji poprzez czat.

1. Wolniewicz – profemnistyczny przeciwnik gender.

2. Za feminizmem nie stoją kobiety.

3. Feminizm – pojęcie zawłaszczone przez formację lewoskrętną.

4. Gender jako nurt badawczy – zbrojne ramię inżynierii społecznej

5. Kompromis aborcyjny – (jak widać) niepotrzebnie zakopany (na pewien czas) topór wojenny.

6. Kobieta i mężczyzna jednak się różnią: duchowość, anatomia i fizjologia.

7. Biologia jako czynnik sprzyjający procesowi zrównywania płci, a rynek pracy jako czynnik ten proces spowalniający.

8. Czy walkę płci napędza kapitał, czy raczej siły kapitał wykorzystujące?

Seminarium Wolniewiczowskie – zjazd ósmy (zdalny)

Przypominamy, że w sobotę, 20 listopada o godz. 12.00, na kanale Katedry Bogusława Wolniewicza rozpoczyna się transmisja z ósmego zjazdu Seminarium Wolniewiczowskiego. Referat o tytule „Wokół pojęcia wolności u prof. Wolniewicza” wygłosi dr Tomasz Sommer.

Poniżej publikujemy główne tezy tego referatu i zapraszamy do udziału w dyskusji poprzez czat.

„Wokół pojęcia wolności u prof. Wolniewicza”

Podczas mojej prelekcji przedstawię Państwu trzy krótkie refleksje dotyczące pojęcia wolności na kanwie rozumowań prof. Bogusława Wolniewicza i dyskusji jakie z nim na ten temat toczyłem.

1. Pierwsza refleksja dotyczy wolności słowa – zapraszam do przeczytania tekstu prof. Wolniewicza „Wolność słowa w cywilizacji zachodu” z książki „Filozofia i wartości – Post Factum”, s. 171.

Problem: czy wolność słowa powinna być ograniczona?

2. Druga refleksja dotyczy wolności rozumu – zapraszam do przeczytania rozdziału „Życie z Wittgensteinem” z wywiadu-rzeki jaki przeprowadziłem z profesorem pt. „Wolniewicz – zdanie własne”, s. 74.

Problem: wolność rozważań rozumu.

3. Trzeci refleksja dotyczy związku wolności z powinnością – zapraszam do przeczytania tekstu „Aksjomat Elzenberga” znajdującego się w zbiorze tekstów prof. Wolniewicza „Polska a Żydzi” na s. 205.

Problem: czy powinność ogranicza wolność?