Zmarł Rafał Pazio

15 maja 2022 roku w wieku zaledwie 47 lat zmarł Rafał Pazio. Był m.in. redaktorem Najwyższego Czasu. Przeprowadził szereg wywiadów z prof. Bogusławem Wolniewiczem. Niektóre z nich można znaleźć w książce „Polska a Żydzi”, która ukazała się w Bibliotece Wolności w 2018 r.

Najwyższy Czas wspomina redaktora Rafała Pazio:

Seminarium Wolniewiczowskie, edycja druga 

Zapraszamy do udziału w cyklu 6 zjazdów (każdy zjazd obejmować będzie 2 referaty) w ramach seminarium poświęconego filozofii prof. Bogusława Wolniewicza, prowadzonego przez 3 pokolenia jego uczniów.

Aby wziąć udział w seminarium wyślij swoją wypowiedź pisemną (max. 1/2 str. A4/900 znaków) zatytułowaną: „Najważniejsza teza filozoficzna Bogusława Wolniewicza – uzasadnienie wyboru” (cytat plus komentarz). Formularz do wypełnienia znajduje się na stronie https://katedra.wolniewicz.org/

Rada Naukowa Fundacji Katedra Bogusława Wolniewicza wskaże 30 najlepszych prac, których autorzy zostaną zaproszeni do udziału w seminarium.

Seminarium odbywać się będzie w Warszawie w czerwcu, we wrześniu i w październiku co drugą sobotę.

Prace należy przesłać na adres: katedra@wolniewicz.org w nieprzekraczalnym terminie do 31 maja 2022. 
Wyniki naboru: do 4 czerwca 2022. Informacje o zakwalifikowaniu będą przesyłane mailowo.

Projekt dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu Narodowego Centrum Kultury: Kultura – Interwencje. Edycja 2022

„Epifania diabła” a teraźniejszość

Profesor Bogusław Wolniewicz napisał w roku 1992 artykuł „Epifania diabła”, zawarty w tomie pierwszym ‚Filozofii i wartości”. Czytamy tam m.in.:

„Istnieją zdarzenia i czyny, a także całe obszary życia i okresy dziejów, w których następuje niejako kondensacja zła.”

a w innymi miejscu:

„… w naturze ludzkiej kryją się całe złoża zła i czekają gotowe, by coś wydobyło je na powierzchnię…”

Teraz mamy ten czas, gdy całe złoża zła zostały wydobyte na powierzchnię.

1% podatku

Przypominamy o możliwości przekazania środków z 1% podatku na rzecz Fundacji „Katedra Bogusława Wolniewicza”:
Numer KRS: 0000 215 720
UWAGA: Należy wpisać cel szczegółowy: KATEDRA WOLNIEWICZA

Zmarł dr hab. Witold Mackiewicz

W dniu 17 lutego 2022 roku w wieku 80 lat zmarł dr hab. Witold Mackiewicz, wieloletni wykładowca Wydziału Filozofii i Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego, założyciel i redaktor naczelny „Edukacji Filozoficznej”, historyk filozofii, tłumacz, niestrudzony popularyzator idei filozoficznych. Prof. Bogusław Wolniewicz bardzo cenił prof. Witolda Mackiewicza. „Edukacja Filozoficzna” kierowana przez prof. W. Mackiewicza opublikowała kilkadziesiąt artykułów prof. B. Wolniewicza.

Zamieszczamy szkic autorstwa doc. dr. hab. Pawła Okołowskiego z Księgi pamiątkowej dla prof. Witolda Mackiewicza, „EF” 2016 Wydanie specjalne.