Seminarium – przedłużenie terminu

UWAGA: Z uwagi na okres urlopowy – przedłużenie do 18 sierpnia terminu przyjmowania zgłoszeń do udziału w cyklu 12 zjazdów w ramach Seminarium Wolniewiczowskiego.

Aby wziąć udział w seminarium wyślij swoją wypowiedź pisemną (max. 1/2 str. A4/900 znaków) zatytułowaną: „Najważniejsza teza filozoficzna Bogusława Wolniewicza – uzasadnienie wyboru” (cytat plus komentarz). Formularz do wypełnienia znajduje się na naszej stronie w poprzednim poście.

Harmonogram Seminarium Wolniewiczowskiego

Seminarium Wolniewiczowskie 2021 – harmonogram

Myśl Wolniewicza w pokoleniu jego wnuków

i wokół książki Filozofia i wartości. Post factum

12 spotkań do końca roku 2021, w trzy pierwsze soboty miesiąca, od godz. 12:00 do 14:00 (referat ok. 20 min. plus dyskusja) według następującego planu:

Wrzesień

1/ 4 IX, Otwarcie Seminarium + ref. prof. M. Omyła – Wolniewicz a Suszko;

2/ 11 IX, ref. dr M. Pencuła – O rzekomej godności człowieka ;

3/ 18 IX, ref. mgr P. Kossowski – Wolniewicz a Lem;

Październik

4/ 2 X, ref. dr P. Balcerowski – Wolniewicz a chrześcijaństwo i Wolniewicz a antysemityzm;

5/ 9 X, ref. mgr M. Mirosławski – Estetyka Wolniewicza;

6/ 16 X, ref. mgr M. Pasierbski- Nowe aspekty Wolniewiczowskiego ujęcia  kary głównej;

Listopad

7/ 6 XI, ref. M. Kądzielski – Tortura według Wolniewicza;

8/ 20 XI, dr T. Sommer – Wolność w ujęciu Wolniewicza;;

9/ 27 XI,  ref. dr M. Czarnecki – Feminizm według Wolniewicza;

(wyjątkowo ostatnia sobota miesiąca, z uwagi na święto 11.11 i wydłużony weekend);

Grudzień

10/ 4 XII, ref.  J. Zubelewicz , prof. PW- O strukturze władzy według Wolniewicza;

11/ 11 XII, ref. dr hab. P. Okołowski – Dwa modele uniwersytetu;

12/ 18 XII, ref. prof. J. Zygmunt – O szkole lwowsko-warszawskiej + zamknięcie Seminarium.

               Wśród zaproszonych gości: Minister Kultury Piotr Gliński, JM Rektor UW Alojzy Nowak, dr Wiktor Jaźniewicz z Białorusi. Stali uczestnicy: dr E. Wolniewicz-Warska, prof. Z. Musiał, prof.  J. Jadacki, prof. A. Nogal, dr F. Kobiela, T. Laskus; M. Trepczyński i M. Będkowski – z „Edukacji Filozoficznej”; J. Faliński i A. Zięcina – z „Głosu Racjonalnego”; K. Łuksza z „Wrealu24”; K. Skowroński „Wnet”; J. Stanisławek, K. Berkowicz – poseł.

               W spotkaniach weźmie też udział 30 uczestników wyłonionych internetowo .

Filozofia i wartości. Post factum – spis treści

W odpowiedzi na prośby o odwiedzających stronę i profil na Facebook-u przedstawiamy poniżej spis treści „Filozofii i wartości. Post factum”:

Bogusław Wolniewicz
Filozofia i wartości. Post factum

O „Filozofii i wartościach”
Słowo na drogę
I. Z filozofii

 1. Semantyka Fregego
 2. O „Traktacie”
 3. O „Dociekaniach
 4. Mój obraz Szkoły lwowsko-warszawskiej
 5. Melioryzm Leibniza
 6. Aksjomat Elzenberga
 7. Z pedagogiki ogólnej
 8. Trzy wypowiedzi pedagogiczne cudze
 9. Wolność słowa w cywilizacji Zachodu
 10. Antropologiczne warunki konstytucji
 11. O definiowaniu sztuki
 12. Widmo tortury
 13. Chrześcijaństwo a filozofia współczesna
 14. Pożegnanie z marksizmem
 15. Krzywa życia
  II. Z publicystyki
 16. O rodzinie i Polsce
 17. Skąd zło
 18. Gaśnie duch walki
 19. Górę biorą lewoskrętni
 20. Słowo „godność” w propagandzie naszego czasu
 21. O liberalizmie
 22. O pracy naukowej
 23. Pałką w wolne słowo
 24. Brak zmysłu państwowego
 25. Patriotyzm a neokolonializm
 26. Czego chcemy
 27. Polacy tylko żreć się ze sobą potrafią
 28. Polska wobec Rosji dziś
 29. Nowa teofania
 30. Majaki polskiego antysemityzmu
 31. Definiowanie „antysemityzmu”
 32. Odwracalność przymierzy
 33. Paralogika antypolskiej propagandy
 34. „Będę strzegł niezłomnie godności Narodu”
 35. Refleksje po pielgrzymce Ojca Św. Benedykta XVI do Ziemi Świętej
 36. Nota antropologiczna
  III. Aneks
 37. Wstęp do filozofii
 38. Pycha jako owoc cywilizacji chrześcijańskiej
 39. Elzenberg’s Axiology
 40. Needs and Values
  Nota bibliograficzna, Indeks osobowy oraz Indeks rzeczowy

Seminarium Wolniewiczowskie

Zapraszamy do udziału w cyklu 12 zjazdów w ramach seminarium poświęconego filozofii prof. Bogusława Wolniewicza, prowadzonego przez 3 pokolenia jego uczniów.

Aby wziąć udział w seminarium wyślij swoją wypowiedź pisemną (max. 1/2 str. A4/900 znaków) zatytułowaną: „Najważniejsza teza filozoficzna Bogusława Wolniewicza – uzasadnienie wyboru” (cytat plus komentarz). Formularz do wypełnienia znajduje się na stronie https://katedra.wolniewicz.org/.

Rada Naukowa Fundacji Katedra Bogusława Wolniewicza wskaże 30 najlepszych prac, których autorzy zostaną zaproszeni do udziału w seminarium.

Seminarium odbywać się będzie w Warszawie od września do grudnia we wszystkie 3 pierwsze soboty miesiąca.

Prace należy przesłać na adres: katedra@wolniewicz.org w nieprzekraczalnym terminie do 13 sierpnia 2021.
Wyniki naboru: do 20 sierpnia 2021. Informacje o zakwalifikowaniu będą przesyłane mailowo.

Potęga Nauki: Szkoła Lwowsko-Warszawska

W ostatnio wydanej pozycji „Filozofia i wartości. Post factum” autorstwa Bogusława Wolniewicza znajdą Państwo artykuł „Mój obraz szkoły lwowsko-warszawskiej”. Warto też obejrzeć film „Potęga Nauki: Szkoła Lwowsko-Warszawska”, zawierający dłuższe wypowiedzi prof. Wolniewicza: na samym początku (od 1:30) i pod koniec (od 48:11):

YouTubehttps://www.youtube.com/watch?v=80As1RKvqiA