Seminarium Wolniewiczowskie – zjazd V – tezy

Zapraszamy na V zjazd Seminarium Wolniewiczowskiego 2022, sobotę 
1. X. 2022 o godz. 11:00
. Zapis wydarzenia będzie dostępny na YouTube kilka dni później. W programie dwa referaty: pana Jana Bercentewicza (plus dyskusja do 12:00) i pana Jarosława Falińskiego (plus dyskusja do 13:30).

Oto tezy (a raczej konspekty) referatów:

Jan Barcentewicz, architekt

Dom jako wartość duchowa

 1. Idea domu w ujęciu Profesora Wolniewicza. Teza główna: dom tworzy tylko kobieta (i to nie każda). Domotwórcza rola kobiety, indywidualność kobiety 
  i domu.
 2. Jak się mają do siebie sfera materialna (house) i duchowa (home) domu?
 3. Dom jako „centrum świata i układ współrzędnych” domownika. 
 4. Henryka Elzenberga homologia: „rodzina-mieszkanie-dom” i „naród-państwo-ojczyzna”.
 5. Pejoryzm Wolniewicza – dom a zło. 
 6. Paulinizm Wolniewicza – konflikty w domu i nostalgia za domem.
 7. Utopia funkcjonalizmu w architekturze – czy dom jako miejsce pobytu ma spełniać tylko funkcje biologiczne?
 8. Dwie wersje natury ludzkiej – męska i żeńska. Wizja feminizmu w ujęciu Wolniewicza. Komplementarność płci – ocieranie się o boski wymiar istnienia. 
 9. Matriarchat – próba przeprojektowania natury ludzkiej. 
 10.  Kibuc jako eksperyment antropologiczny. W obronie różnicy płci. 

——————————————

Jarosław Faliński, reżyser

Apologia: Profesor „filozofii ścisłej”

 1. O pochodzeniu „Głosu Racjonalnego”.
 2. O ucelowionym przypadku.
 3. Jak profesor „filozofii ścisłej” przedstawia się soczewce obiektywu?
 4. Co to jest realizm?
 5. Dzielić, by rozumieć.
 6. O myśleniu w czasie rzeczywistym.
 7. Dygresja o granicach formy.
 8. Jak soczewka obiektywu przedstawia się profesorowi filozofii ścisłej.
 9. Dygresja o subtelności.
 10. „Traktat” a profesor „filozofii ścisłej”.
 11. Vale et memor sis mei.
%d blogerów lubi to: