Seminarium Wolniewiczowskie 2022 – zjazd III – tezy

Zapraszamy na kontynuację (po wakacyjnej przerwie) Seminarium Wolniewiczowskiego 2022. Najbliższe spotkanie odbędzie się w sobotę 3 IX 2022 o godz. 11:00, a jego transmisja na YouTube kilka dni później. W programie dwa referaty: prof. Tomasza Bigaja (plus dyskusja do 12:00) i pana Pawła Łosia (plus dyskusja do 13:30).

Oto tezy referatów:

         I. Tomasz Bigaj, Światy możliwe i obiekty możliwe a myśl Wolniewicza

               1. Rola światów możliwych w filozofii, ontologii i semantyce.

               2. Dwie koncepcje światów możliwych: modalny realizm Lewisa (podejście ontologiczne) i  erzacyzm (podejście lingwistyczne).

3. Elementy formalnej ontologii sytuacji Wolniewicza.

               4. Pojęcie sytuacji elementarnych i relacja zawierania się sytuacji. Sytuacja pusta i pełna (niemożliwa).

               5. Operacje splotu i styku sytuacji. Pojęcie współmożliwości sytuacji.

               6. Pojęcie światów możliwych jako maksymalnych sytuacji możliwych. Własności światów możliwych i świat rzeczywisty.

               7. Własność rozdzielania sytuacji przez światy możliwe. Sytuacje atomowe.

               8. Porównanie koncepcji światów możliwych Wolniewicza i Lewisa. Ontologiczno – lingwistyczny charakter pojęcia Wolniewicza. Redukcyjny charakter koncepcji Lewisa.

               9. Pytania otwarte: czy w koncepcji Wolniewicza można mówić o nietautologicznych zdarzeniach (sytuacjach) koniecznych? Jak wprowadzić pojęcie bliskości (podobieństwa) światów możliwych, konieczne m.in. dla semantyki okresów kontrfaktycznych?

II.  Paweł Łoś, Geny a przeznaczenie w ujęciu Wolniewicza

            1. Przeznaczenie stanowi – obok przypadku – jedną z dwóch składowych idei losu.

2. Wspólną i główną cechą przeznaczenia i przypadku jest to, że znajdują się poza    zasięgiem ludzkiej woli (w przeciwieństwie do ludzkiego działania, stanowiącego przejaw woli) .

            3. Dialektyka tych dwóch „wektorów” losu polega na tym, że wzajemnie się one determinują i modyfikują (przeznaczenie ogranicza sferę przypadku, jednak             równocześnie przeznaczenie przydzielił nam przypadek).

            4. Nasza własna (indywidualna) natura (np. skłonność do złodziejstwa u danej osoby) to tylko inna nazwa przeznaczenia.

            5. Sztywną ramę ludzkiego przeznaczenia wyznaczają trzy (niezależne od siebie) narzucone każdemu czynniki: a) nasz genotyp (jacy się urodziliśmy), b) nasza epoka (kiedy się urodziliśmy) i c) nasza wspólnota plemienna (wśród jakich urodziliśmy się ludzi, co też może być utożsamiane z „ojczyzną”, jako że składają się na nią trzy wielkie wspólne rzeczy: mowa, ziemia i pamięć – stanowiące o tożsamości wspólnoty).

            6. Najważniejszy czynnik przeznaczenia ludzi stanowi genotyp. Genetycznie  uwarunkowana indywidualna jakość czy to zębów, charakterów, czy inteligencji jest  naszym przeznaczeniem.

            7. Człowiek nie jest „kowalem swego losu”, a jego „tragarzem” – człowiek jest  „poddanym losu”.

            8. DNA jest dominantą ludzkiego przeznaczenia, i już na samym początku naszego istnienia, czyli w zygocie (po wybuchu wielkiej energii życiowej wyzwolonej
w chwili połączenia się dwóch komórek rozrodczych: matki i ojca). Ten oto wybuch       wrzuca każdego z nas nie tylko w istnienie, ale też określa nasze przeznaczenie.

            9. W wyniku procesu mejozy może powstać niewyobrażalnie ogromna liczba potencjalnych wersji genotypu (ok. sto bilionów), dlatego prawdopodobieństwo             złożenia z dwóch genomów rodzicielskich ściśle określonego genotypu jest bliskie zeru (jak jeden do stu bilionów). Toteż o tym, kim się rodzimy, czyli także kim się       stajemy, decyduje czysty przypadek (zatem określił on nasze przeznaczenie, i to         wszystko, co się z nim wiąże).

            10. Przytoczone zostaną cztery wybrane punkty widzenia współczesnych genetyków (T. Dobzhansky, S. Jones, D. Hamer oraz J. Medina) – co do roli genów dla naszego przeznaczenia – zasadniczo zbieżne z poglądem Wolniewicza.

%d blogerów lubi to: