„Epifania diabła” a teraźniejszość

Profesor Bogusław Wolniewicz napisał w roku 1992 artykuł „Epifania diabła”, zawarty w tomie pierwszym ‚Filozofii i wartości”. Czytamy tam m.in.:

„Istnieją zdarzenia i czyny, a także całe obszary życia i okresy dziejów, w których następuje niejako kondensacja zła.”

a w innymi miejscu:

„… w naturze ludzkiej kryją się całe złoża zła i czekają gotowe, by coś wydobyło je na powierzchnię…”

Teraz mamy ten czas, gdy całe złoża zła zostały wydobyte na powierzchnię.

%d blogerów lubi to: