Seminarium Wolniewiczowskie – zjazd ósmy (zdalny)

Przypominamy, że w sobotę, 20 listopada o godz. 12.00, na kanale Katedry Bogusława Wolniewicza rozpoczyna się transmisja z ósmego zjazdu Seminarium Wolniewiczowskiego. Referat o tytule „Wokół pojęcia wolności u prof. Wolniewicza” wygłosi dr Tomasz Sommer.

Poniżej publikujemy główne tezy tego referatu i zapraszamy do udziału w dyskusji poprzez czat.

„Wokół pojęcia wolności u prof. Wolniewicza”

Podczas mojej prelekcji przedstawię Państwu trzy krótkie refleksje dotyczące pojęcia wolności na kanwie rozumowań prof. Bogusława Wolniewicza i dyskusji jakie z nim na ten temat toczyłem.

1. Pierwsza refleksja dotyczy wolności słowa – zapraszam do przeczytania tekstu prof. Wolniewicza „Wolność słowa w cywilizacji zachodu” z książki „Filozofia i wartości – Post Factum”, s. 171.

Problem: czy wolność słowa powinna być ograniczona?

2. Druga refleksja dotyczy wolności rozumu – zapraszam do przeczytania rozdziału „Życie z Wittgensteinem” z wywiadu-rzeki jaki przeprowadziłem z profesorem pt. „Wolniewicz – zdanie własne”, s. 74.

Problem: wolność rozważań rozumu.

3. Trzeci refleksja dotyczy związku wolności z powinnością – zapraszam do przeczytania tekstu „Aksjomat Elzenberga” znajdującego się w zbiorze tekstów prof. Wolniewicza „Polska a Żydzi” na s. 205.

Problem: czy powinność ogranicza wolność?

%d blogerów lubi to: