Harmonogram Seminarium Wolniewiczowskiego

Seminarium Wolniewiczowskie 2021 – harmonogram

Myśl Wolniewicza w pokoleniu jego wnuków

i wokół książki Filozofia i wartości. Post factum

12 spotkań do końca roku 2021, w trzy pierwsze soboty miesiąca, od godz. 12:00 do 14:00 (referat ok. 20 min. plus dyskusja) według następującego planu:

Wrzesień

1/ 4 IX, Otwarcie Seminarium + ref. prof. M. Omyła – Wolniewicz a Suszko;

2/ 11 IX, ref. dr M. Pencuła – O rzekomej godności człowieka ;

3/ 18 IX, ref. mgr P. Kossowski – Wolniewicz a Lem;

Październik

4/ 2 X, ref. dr P. Balcerowski – Wolniewicz a chrześcijaństwo i Wolniewicz a antysemityzm;

5/ 9 X, ref. mgr M. Mirosławski – Estetyka Wolniewicza;

6/ 16 X, ref. mgr M. Pasierbski- Nowe aspekty Wolniewiczowskiego ujęcia  kary głównej;

Listopad

7/ 6 XI, ref. M. Kądzielski – Tortura według Wolniewicza;

8/ 20 XI, dr T. Sommer – Wolność w ujęciu Wolniewicza;;

9/ 27 XI,  ref. dr M. Czarnecki – Feminizm według Wolniewicza;

(wyjątkowo ostatnia sobota miesiąca, z uwagi na święto 11.11 i wydłużony weekend);

Grudzień

10/ 4 XII, ref.  J. Zubelewicz , prof. PW- O strukturze władzy według Wolniewicza;

11/ 11 XII, ref. dr hab. P. Okołowski – Dwa modele uniwersytetu;

12/ 18 XII, ref. prof. J. Zygmunt – O szkole lwowsko-warszawskiej + zamknięcie Seminarium.

               Wśród zaproszonych gości: Minister Kultury Piotr Gliński, JM Rektor UW Alojzy Nowak, dr Wiktor Jaźniewicz z Białorusi. Stali uczestnicy: dr E. Wolniewicz-Warska, prof. Z. Musiał, prof.  J. Jadacki, prof. A. Nogal, dr F. Kobiela, T. Laskus; M. Trepczyński i M. Będkowski – z „Edukacji Filozoficznej”; J. Faliński i A. Zięcina – z „Głosu Racjonalnego”; K. Łuksza z „Wrealu24”; K. Skowroński „Wnet”; J. Stanisławek, K. Berkowicz – poseł.

               W spotkaniach weźmie też udział 30 uczestników wyłonionych internetowo .

%d blogerów lubi to: