Seminarium Wolniewiczowskie

Zapraszamy do udziału w cyklu 12 zjazdów w ramach seminarium poświęconego filozofii prof. Bogusława Wolniewicza, prowadzonego przez 3 pokolenia jego uczniów.

Aby wziąć udział w seminarium wyślij swoją wypowiedź pisemną (max. 1/2 str. A4/900 znaków) zatytułowaną: „Najważniejsza teza filozoficzna Bogusława Wolniewicza – uzasadnienie wyboru” (cytat plus komentarz). Formularz do wypełnienia znajduje się na stronie https://katedra.wolniewicz.org/.

Rada Naukowa Fundacji Katedra Bogusława Wolniewicza wskaże 30 najlepszych prac, których autorzy zostaną zaproszeni do udziału w seminarium.

Seminarium odbywać się będzie w Warszawie od września do grudnia we wszystkie 3 pierwsze soboty miesiąca.

Prace należy przesłać na adres: katedra@wolniewicz.org w nieprzekraczalnym terminie do 13 sierpnia 2021.
Wyniki naboru: do 20 sierpnia 2021. Informacje o zakwalifikowaniu będą przesyłane mailowo.

%d blogerów lubi to: